Speaker Listing 2

Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM
Prof. dr hab. n. med. Robert Jach
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Hubert Huras
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kędzia
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński
Wykładowca
Prof. dr hab. n. med. Dominik Rachoń
Wykładowca