Speaker Listing 3

Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
Prof. Agnieszka Drosdzol-Cop
Prof. Michał Radwan
Prof. Rafał Kurzawa
Prof. Sebastian Kwiatkowski
Prof. Piotr Sieroszewski
Prof. Maciej Wilczak
Dr Martyna Trzeszcz
Prof. Robert Jach