Dr Agnieszka Rajtar-Ciosek

Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2002 roku.

Specjalizację z wyróżnieniem z Ginekologii i Położnictwa zdobyła pracując w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie nadal jest pracownikiem ww. jednostki.

W 2010 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wybrane markery stanu zapalnego oraz przeciwciała przeciwko białkom szoku cieplnego 60 u kobiet stosujących estrogenoterapię”

W 2015 roku zdała egzamin specjalizacyjny i uzyskała tytuł specjalisty endokrynologa.

Jest współautorką podręczników akademickich z zakresu endokrynologii ginekologicznej oraz autorką licznych publikacji z zakresu ginekologii i położnictwa w czasopismach polskich i zagranicznych.

Poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach polskich i zagranicznych ciągle podnosi swoje kwalifikacje, co owocuje stosowaniem aktualnych standardów w praktyce zawodowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (European Society of Endocrynology) oraz Androgen Excess and PCOS Society.

Trener licznych warsztatów z zakresu leczenia hormonalnego.

Szczegóły