Dr Katarzyna Szkutnik

Specjalista ginekolog położnik, specjalista ultrasonografii w diagnostyce gruczołu piersiowego, specjalista laseroterapii, certyfikowany kolposkopista, specjalista medycyny  estetycznej

Absolwentka UJ Collegium Medicum

Od 2001 roku mieszka i pracuje jako Ginekolog w Niemczech.

Dzięki wybitnym specjalistom, z którymi współpracowała zarówno w Polsce jak i w Niemczech, zdobyła wiedzę i doświadczenie w dziedzinie Onkologii Ginekologicznej, Ginekologii, Senologii i Położnictwa.

Z grona uznanych autorytetów medycznych należy wymienić:Prof. Jan Madej, Prof. Antoni Basta, Prof. Jerzy Gerber,Prof. Kazimierz Pityński, Prof. Jürgen Heinrich, Prof. Christoph Lindner, Dr. Marek Budner, Prof. Gerhard Gebauer, Dr. Hans-Kurt Bauer

1996-2001 Katedra Kliniki Ginekologii i Onkologii UJ -Prof. Antoni Basta

1999 – Stypendysta / Uniwersytecka Klinika Ginekologii, Położnictwa i Senologii Prof. Jürgen Heinrich/ Rostok

2001-2003 Klinika Ginekologii i Położnictwa, Centrum Chorób Gruczołu Piersiowego Prof. Christoph Lindner / Hamburg

2003-2012 Regio Kliniki Ginekologii , Onkologii, Senologii i Położnictwa Dr. Stefan Geist /Schleswig-Holstein

2015-2019 Asklepios Kliniki Hamburg MVZ – Specjalista w zakresie Ginekologii, Położnictwa i Senologii Prof. Gerhard Gebauer / Hamburg

Od 2019 Specjalistyczna Praktyka w zakresie Ginekologii, Położnictwa, Laseroterapii, Medycyny estetycznej – Dr. n. med. Katarzyna Szkutnik / Hamburg

Szczegóły